TİROİD NODÜLLERİ GÖZÜNÜZÜ KORKUTMASIN

Tiroid bezinin içinde normal tiroid dokusundan faklı bir yapıdaki yumru şeklinde ve nohut veya ceviz büyüklüğünde olabilen anormal doku büyümelerine “nodül” adı verilir.

Boyunda, tiroid bezinde bir kitle tespit edildiği zaman öncelikle tehlikeli olup olmadığı, kanser ihtimalinin veya risklerinin araştırılması gereklidir. Tiroid nodüllerinin çoğu iyi huyludur; ameliyat gerekmez ancak takibi ve tedavisi mutlaka yapılmalıdır. Bu amaçla tiroid bezinin fonksiyonları araştırılıp, çalışma durumuna bakılır. Daha sonra tiroid renkli doppler ultrasonu yapılarak risk faktörleri arasında sayılabilecek, mevcut nodüllerin boyutu, şekli, kistik veya solid özelliği, kireçlenme alanlarının varlığı, yerleşim pozisyonu, normal dışı damarlaşma özelliği ve benzeri araştırmalar yapılır. Ayrıca hastaların tiroid hastalığı yönünden aile sorgulaması da yapılmalıdır.

Özellikle giderek büyüyen ve çok sert nodülü olan, boyun bölgesinde radyasyona maruz kalmış, boyunda çevresel lenf nodülü büyümüş ve ses kısıklığı-solunum sıkıntısı olan hastalarda nodülün kanserleşmiş olma ihtimali yüksektir. Bu tür şüpheli nodüllerde ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak ve patoloji sonucuna göre risk faktörleri ile beraber operasyon ihtimali endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.