TİROİD BEZİ HASTALIKLARI HER GÜN DAHA FAZLA KİŞİYİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR


Tiroid bezi, boynun ön kısmına yerleşmiş olan endokrin bir bezdir. Bunun anlamı bezin bazı hormonlar salgılaması ve bu hormonların kan dolaşımına girerek vücudun değişik organ ve dokularında etki göstermesidir. Tiroid bezinin normalden büyük olmasına ise guatr adı verilir. Guatr tek bir hastalık değildir. Belirtileri ve tedavileri birbirinden farklı hastalıklar grubudur. 

Eğer tiroid bezi hormon salgılanırsa metabolizma hızlanır ve hipertiroidi hastalığı gelişir. Hipertiroidinin belirtileri; iştah artışına rağmen kilo kaybı, sinirlilik, acelecilik, çabuk yorulma, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, çarpıntı, yüksek kan basıncı, ishal veya sık dışkılama, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, ellerde titreme, bakışlarda şaşkınlık veya korku ifadesi, göz kapağının yukarıya doğru gerilmesi ve göz kapağında şişme, göz kürelerinin öne doğru belirmesi, gözü oynatan kasların tutulmasına bağlı olarak yukarı ve dış üst yana bakışta zorluk ve guatr’dır. Eğer tiroid hormonu çok az salgılanırsa hipotiroidi (zehirli guatr) rahatsızlığı meydana gelir. Hipotiroidinin belirtileri ise; halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlama, kalp atışlarının yavaşlaması, uyku eğiliminin artması, soğuğa dayanıksızlık, ses kalınlaşması, yavaş ve kısık sesle konuşma, deride kalınlaşma, kuruluk, saç dökülmesi, kaşların kenarlardan dökülmesi, kabızlık, terleme azlığı, yüzde ve gözkapaklarında şişkinlik ve guatrdır.

Ayrıca hormon dengesizliği olmayan guatr hastalığı da vardır. Bu grupta üç çeşit guatr bulunur. Birincisi tiroid bezinin dengeli şekilde tamamının büyüdüğü “diffüz guatr”; ikincisi, tiroid bezinde tek bir yumrunun (nodül) olduğu “soliter tiroid nodülü” ve üçüncüsü tiroidde çok sayıda yumrunun olduğu “multinodüler guatr”dır.
Guatr, tiroid bezinin kanser harici büyümeleridir. Ama bu büyümelerin kanser olup olmadığı ancak bazı incelemelerden hatta ameliyattan sonra belli olur. Dolayısıyla bütün guatrlı hastalar düşünüldüğünde %15 oranında kanser gelişme ihtimali vardır. Bu nedenle teşhis ve erken tanı oldukça büyük önem taşır.

Guatr nasıl teşhis edilir?

Kanda dolaşan tiroid hormonlarının ölçülmesi:
• T4 ve total T3 ölçülmesi
• Serumda TSH tayini
• TRH testi
• Tiroid supresyon testleri

Diğer teşhis yöntemleri:
• Tiroid sintigrafisi
• Tiroid ultrasonografisi
• Antikorların araştırılması
• Serumda tiroglobulin tayini
• Serumda kalsitonin tayini
• İnce iğne aspirasyon biyopsisi