KOLON KANSERİNE KARŞI ÖNLEM ALMAKTA GEÇ KALMAYIN…

Toplumda oldukça sık rastlanan kanser türlerinden biri olan kolon kanserine yakalanma olasılığı ilerleyen yaş ile birlikte 10 kat daha artıyor. 

Bir kolon hücresi kontrol dışı olarak anormal çoğalırsa bağırsak iç yüzeyinde polip denen küçük kabarıkları oluşturur. Poliplerin çoğu iyi huylu olmasına rağmen bazılarında kanser gelişimi görülür. 50 yaş civarında nüfusun yaklaşık %25’inde değişik tiplerde görülen polipler, kansere dönüşmeden önceki dönemde herhangi bir bulgu vermez ve rahatsızlığa yol açmazlar. Poliplere erken dönemde müdahale edilirse; kansere dönüşme olasılıkları önlenebilir. Ancak bunun için düzenli olarak kolonoskopi yaptırmak gerekir.

Kolon kanseri en sık rastlanılan 3. kanserdir ve bu kanserden kolonoskopi ile korunmak mümkündür…

Endoskopi organların hem görüntülenmesine hem de biyopsi gibi bazı işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan bir uygulamadır. Hiçbir ağrı ve sızı hissedilmeden uygulanan endoskopi; özellikle mide ile ilgili problemlerin teşhisinde mükemmel bir tanı ve tedavi aracıdır. Endoskopinin kalınbağırsak için yapılmasına ise 'kolonoskopi' denir. Kolonoskopi; içi boşluklu bir organ olan kalın bağırsağın içinin videoendoskop denilen uzun ve bükülebilir tübüler bir aletle endoskopik olarak incelenmesidir. Kolonoskopi; bağırsak dışı basılar, bağırsak duvarına ait anormallikler ve bağırsak boşluğundaki patolojiler hakkında bilgi edilmesine yardımcı olur.
 

Kolonoskopi'yi kimler yaptırmalıdır?

40-50 yaşın üzerindeki herkes kolon kanserine karşı erken teşhiste bulunabilmek için kolonoskopi yaptırmalıdır. Ayrıca;
 

• Son zamanlarda kabızlık sorunu olması
• Büyük abdestte, dışkıda kan görülmesi
• Uzun süreli kanlı veya kansız ishal olması
• Menopoz sonrası kadınlarda veya erkeklerde her yaşta demir eksikliği kansızlığı tesbit edilmesi durumunda da kolonoskopi yaptırılmalıdır.