Op.Dr. Levent Ateş / Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Op.Dr.    Levent Ateş
Hastane:
Özel Medinova Hastanesi
İş Telefonu:
0530 930 4856
Doğum Yeri ve Yılı:
Burdur / 1970
Medeni Durumu:
Evli
Eğitim Durumu:

Bursa Anadolu Lisesi, 1988
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
II. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 2005

Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:

Mudurnu Devlet Hastanesi Düzce Tıp Merkezi (mesul müdürlük)
Mercedes Benz işyeri hekimliği
Şanlıurfa Devlet Hastanesi
Aydın Devlet Hastanesi

Özel Eğitim:

Mikrocerrahi eğitimi ve sertifikası, İstanbul Şişli Etfal Hastanesi

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)
Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD)
Türk Tabibler Birliği

Yabancı Dil:

İngilizce
Almanca