Op.Dr. İbrahim Köseoğlu / Beyin ve Sinir Cerrahisi

Op.Dr.  İbrahim Köseoğlu
Hastane:
Özel Medinova Hastanesi
İş Telefonu:
0 256 212 00 12
Doğum Yeri ve Yılı:
Yenipazar / 1968
Medeni Durumu:
EVLİ
Eğitim Durumu:

Lise – Aydın Lisesi (Mezuniyet tarihi: 1982 )
Fakülte – Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet tarihi:1988 )
İhtisas –SSK Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 1992-1998

Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:

Beyin Ve Sinir Cerrahisi Asistanlığı
(Uzmanlık Tarihi: 1998)

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:

Türk Tabipleri Birliği
Türk Nöroşirurji Derneği

Yabancı Dil:

İngilizce