Uzm.Dr. Hüseyin Doğan / Kardiyoloji

Uzm.Dr.  Hüseyin Doğan
Hastane:
Özel Medinova Hastanesi
İş Telefonu:
212 00 12
Doğum Yeri ve Yılı:
MUĞLA / 1983
Medeni Durumu:
BEKAR
Eğitim Durumu:

Lise –  Ortaca Lisesi
Fakülte – Düzce Tıp Fakültesi
İhtisas – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:

Asistanlığı            : Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi 2008

Uzmanlık Tarih    : Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

Yabancı Dil:

İNGİLİZCE