Uzm.Dr. Hasan Salış / Göğüs Hastalıkları

Uzm.Dr.  Hasan Salış
Hastane:
Özel Medinova Hastanesi
İş Telefonu:
0256 212 00 12
Doğum Yeri ve Yılı:
Kale 1961
Medeni Durumu:
EVLİ
Eğitim Durumu:

Lise – Aydın Lisesi (Mezuniyet tarihi: 1978)
Fakülte – Ege üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet tarihi: 1984 )
İhtisas – İzmir Tepecik Suat Zeren Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:

Asistanlığı ( 1986-1990 )
(Uzmanlık Tarihi: 10.10.1990 )
İstanbul Gata Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:

Türk Tabipler Birliği
Türk Toraks Derneği

Yabancı Dil:

İngilizce