Üroloji

Genel Üroloji, Laparoskopik ve Endoskopik girişimler

Laparoksopik (Kapalı) veya Açık Ürolojik Kanser Cerrahisi

 • Prostat, mesane, böbrek, böbreküstü bezi ve testis kanserinde radikal  ameliyatlar

Böbrek, üreter, mesane taşlarının endoskopik (kapalı) yöntemlerle tedavisi

Androloji

 • Erkek Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi, penilprotez konulması
 • Penil eğrilik tedavisi
 • Varikosel tedavisi

Kadın Ürolojisi

 • İdrar kaçırma tedavisi (TOT, TVT)
 • Veziko-vaginal fistül cerrahisi
 • Mesane sarkması operasyonu
 • Aşırı aktif mesanede BOTOX uygulaması

Çocuk Ürolojisi

 • Böbrek, üreter ve mesane taşlarının Endoskopik tedavisi
 • İnmemiş testis, Laparoskopik cerrahisi
 • Üreteropelvik darlık, Laparoskopik cerrahisi

Prostat

 • Prostat kanseri
 • Laparoskopik veya açık radikal prostatektomi
 • İyi huylu prostat Büyümesi
 • TUR-P
 • Lazer tedavisi
 • Prostat iltihabı
 • Prostat Biyopsisi

Mesane

 • Mesane Kanseri
 • TUR – B
 • Laparoskopik veya açık radikal sistektomi
 • Barsaktan yapay mesane, ürinerdiversiyon
 • Mesane sarkması ameliyatları
 • İdrar kaçırma
 • Askı ameliyatları (TOT, TVT)
 • Veziko-vaginal fistül cerrahisi
 • Transvaginal, transabdomial fistül eksizyonu
 • Nörojen mesane
 • Aşırı aktif mesane
 • BOTOX uygulanması

Böbrek - Üreter

 • Böbrek Kanseri
 • Laparoskopik radikal nefrektomi
 • Laparoskopikparsiyelnefrektomi (Sadece kitlenin alınması)
 • Böbrek – Üreter Taşları
 • Kapalı böbrek taşı ameliyatı, Perkütannefrolitotomi
 • Retrogradintrarenal taş cerrahisi
 • Üreteroskopik taş tedavisi
 • Laparoskopiknefropyelolitotomi
 • Laparoskopiküreterolitotomi
 • Böbrek Kistleri
 • Laparoskopik kist eksizyonu
 • Üreteropelvik Darlık
 • Laparoskopikpyeloplasti

 

 

 

Böbreküstü bezi tümörleri (Adrenal bez)

 • Laparoskopikadrenalektomi

Testis

 • Testis kanseri
 • Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
 • Varikosel

Penis

 • Erkek Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi
 • Tek veya çok parçalı Penilprotezimplantasyonu
 • Penis eğrilik tedavisi