Anestezi Uygulamaları

 • Genel anestezi uygulamaları (Kalp Cerrahisi gibi yüksek riskli ameliyatların yanı sıra alanında özel dikkat ve uzmanlaşma gerektiren uygulamalar da hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır)
 • Rejyonel anestezi uygulamaları (Epidural, sipinal, kaudal anestezi, interskalen, axiller, supraskapüler blok uygulamaları ile alt extremiteye ait sinir blokları)
 • Monitorizasyon
 • Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları (anjiografi uygulamaları, IV anestezi gerektiren küçük müdahaleler. Endoskopide sedasyon gibi uygulamalar)
 • Postoperatif analjezi
 • Ağrısız Doğum
 • Yoğun Bakım Hizmeti : Yoğun Bakım ünitemizde tüm yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Hastane İçi Diğer Hizmetler :

 • Damar Yolu Açılması,
 • Kateterizasyon Hizmetleri
 • Resüsitasyon,
 • Konsültasyon Hizmetleri.