Bölümlerimiz

Acil Servis

Hastanemizin acil servis hizmetleri, Acil Servis Bölümü tarafından yürütülmektedir. Modern cihazlarla donatılmış acil servisimiz deneyimli ve dinamik kadrosu ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Acil Servis doktorlarımız, hastayı değerlendirerek ilk müdahalelerine yönelik tüm tetkik ve tedavi işlemlerini uyguladıktan sonra şikayete göre ilgili branşa yönlendirmesini yapmaktadır. Hastanemizde hizmet veren tüm branşlar tarafından acil servisimiz desteklenmektedir. Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil servisimizde 3 gözlem odası,1 acil muayene odası ,1 acil müdahale (CPR) ve 1 pansuman odası bulunmaktadır. EKG ,defibrilator, monitör, standart donanımları olup, tam donanımlı ve kullanıma hazır ambulansımız bulunmaktadır. Acil servisimizin kolay erişilebilir bir konumda olması her branştan acil hastayı kolaylıkla kabul ve tedavi etme olanağı sağlamaktadır.

 • Gözlem sayısı 3 yetişkin, 1 pediatrik gözlem,
 • Acil serviste her türlü tahlil ve radyolojik tetkik 24 saat boyunca en hızlı şekilde yapılmaktadır.
Anestezi Uygulamaları
 • Genel anestezi uygulamaları (Kalp Cerrahisi gibi yüksek riskli ameliyatların yanı sıra alanında özel dikkat ve uzmanlaşma gerektiren uygulamalar da hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır)
 • Rejyonel anestezi uygulamaları (Epidural, sipinal, kaudal anestezi, interskalen, axiller, supraskapüler blok uygulamaları ile alt extremiteye ait sinir blokları)
 • Monitorizasyon
 • Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları (anjiografi uygulamaları, IV anestezi gerektiren küçük müdahaleler. Endoskopide sedasyon gibi uygulamalar)
 • Postoperatif analjezi
 • Ağrısız Doğum
 • Yoğun Bakım Hizmeti : Yoğun Bakım ünitemizde tüm yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Hastane İçi Diğer Hizmetler :

 • Damar Yolu Açılması,
 • Kateterizasyon Hizmetleri
 • Resüsitasyon,
 • Konsültasyon Hizmetleri.
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Bölümü; teknolojideki yenilikler ile birlikte hızla gelişen, buna paralel olarak teşhis ve tedavide iyi sonuçlar alınabilen bir bölümdür. Beyin ve omurilik dokularının eskiden çok fazla yapılamayan girişimleri günümüzde, nöroradyolojik görüntüleme sistemlerinin mükemmelliği sayesinde (tanıma, doğru konumlandırma, ileri cerrahi teknoloji imkanları) güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Nöroşirurji uzmanlarımız;

 • Nöroloji,
 • Nöroradyoloji,
 • Nöroanestezi,
 • Psikiyatri,
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
 • Ortopedi ve Travmatoloji

alanlarında konusunun uzmanı doktorlar ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Uygulamalarımız;

 • Beyin Tümörleri
 • Beyin Kanamaları
 • Beyin damar bozuklukları (Anevrizma, Arteriovenöz Malformasyonlar, vb)
 • Doğuştan ortaya çıkan; Beyin ve Omurilik sistemi kist ve tümörleri
 • Hidrosefali (beyinde su toplanması)
 • Beynin Vasküler Hastalıkları
 • Kafa Travmalarına Bağlı İntrakraniyal Kanamalar
 • Omurga kayma ve kırıklar
 • Lomber ve Servikal Mikrodiskektomi (bel ve boyun fıtığı)
 • Kol ve Bacaklarda oluşan uyuşmalar (Carpal Tunel Sendromu, vb)
 • Periferik Sinir Hastalıkları ameliyatları yapılmaktadır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzde; yenidoğan-16 yaş aralığındaki çocukların tedavisinin yanı sıra ileri dönem hastalıklardan korunma amaçlı olarak “Koruyucu Sağlık Hizmetleri” alanında da hizmet vermekteyiz.

Bölümümüzde;

 • Sağlam Çocuk Takibi
 • Koruyucu Çocuk Sağlığı Hizmetleri
 • Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve Tedavisi
 • Büyüme ve Gelişmelerinin Değerlendirilmesi
 • Çocukluk Çağı Taramaları
 • Beslenme Eğitimi ve Doğru Beslenme Önerileri
 • Aile Eğitimi
 • Çocukluk çağı astımı, idrar kaçırma
 • Kronik hastalıklarda (sık enfeksiyon konjenital hastalıklar uygun, yerinde yakınlarının ve aile desteği)

Yenidoğan Bölümümüzde;

 • Pediatri uzmanı denetiminde gerçekleştirilen sezeryan doğumlar
 • Yenidoğan Sarılığı Takibi ve Tedavisi
 • Emzirme Danışmanlığı ve Emzirme Problemlerinde Çözüm Önerileri
 • Yenidoğan Bakımı Eğitimi hizmetlerimiz; alanlarında uluslararası tıp otoritelerinin onayından geçmiş en yeni, en doğru yöntemler ve çağdaş teknoloji ürünü araç ve gereçler kullanılarak hastalarımıza sunulmaktadır.
Dahiliye

Dahiliye bölümümüzde, yetişkin hasta grubunun cerrahi dışı sağlık sorunlarının tamamında ilk başvuru ve çözüm merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Bölümümüz, diğer klinik branşlara temel teşkil etmekle birlikte, ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından karaciğer hastalıklarına, mide-barsak hastalıklarından kas hastalıklarına tüm sorunların öncelikli başvuru ve çözüm merkezidir.

Hastalarımızın ilk muayenesini ve gerekli tahlil ve tetkik incelemelerinin yanısıra, yatan hastalarımızda tedavi, konsültasyon, ameliyat öncesi hazırlıklar ve gerekli diğer girişimleri de dahiliye bölümümüz tarafından sağlamaktayız.

Acil Dahiliye

 • Ayakta Tedavi ve Poliklinik Hizmetleri
 • Eklem ve bağışıklık sistemi hastalıkları
 • Mide, barsak ve karaciğer hastalıkları
 • Kansızlık, demir eksikliği anemisi, vb.
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
 • Hormonal hastalıklar
 • Hipertansiyon
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Tiroit hastalıkları (Guatr)

Koruyucu Hekimlik ve Check-up

 • Aşılamalar
 • Kan basınç kontrolü
 • Kolesterol kontrolü
 • Şeker hastalığı taraması
 • Kalp Damar Hastalıkları taraması
 • PPD (Tüberküloz testi)
 • Tiroit fonksiyon bozukluğu taraması
 • Osteoporoz taraması
 • Obezite taraması
 • Riskli grupta Hepatit taraması
 • Riskli grupta HIV testi
 • Riskli hasta gruplarında kanser taraması
Dermatoloji

Dermatoloji Bölümümüzde, tüm deri hastalıklarının teşhis ve tedavisi konusunda uzman bir kadro ile, modern teknolojik yöntemler ve cihazlar kullanılarak yapılmaktadır.
Hizmet alanlarımız; deri hastalıkları, zührevi hastalıklar, saç ve tırnak hastalıklarını kapsar. Bölümümüzde hastalarımızın ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin yanı sıra gerektiği hallerde yatarak tedavileri de yapılabilmektedir.
Kozmetik Dermatoloji Bölümümüzde çağımızın en modern teknikleri  kullanılmaktadır. Başta kırışıklıklar olmak üzere leke ve izler; PRP, Mezoterapi, Dermoroller, Dermopen,  peeling,  kryoterapi, botox ve dolgu maddesi enjeksiyonları ile tedavi edilmektedir.
Dermatoloji Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Egzama ve Cilt Mantarları
 • Benler (Dermatoskopi ile inceleme)
 • Deri tümörleri
 • Lekeler (doğum, yaşlılık, güneş, vb.)
 • Saç dökülmesi ve hastalıkları
 • Hirsutizm (aşırı tüylenme)
 • Kıl kökü iltihapları
 • Vitiligo (Ala hastalığı)
 • Akne
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Sedef Hastalığı
 • Mikrobik deri hastalıkları
 • Alerjik deri döküntüleri
 • İlaç reaksiyonları
 • Saç ve tırnak hastalıkları
 • Behçet Hastalığı ve deri tutulumu olan bağ dokusu hastalıkları
 • Yara ve yanıklar
 • Nasır, siğil
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (genital siğil, frengi, genital uçuk, HIV, vb.) 

Dermatolojik uygulamalarımız;

 • Laboratuvar tanı incelemeleri
 • Dermatoskopi
 • Kriyoterapi (dondurma tedavisi)
 • Elektrokoterizasyon (yakma tedavisi)
 • İntralezyoner enjeksiyon
 • Yara bakımı
 • Punch Biyopsi
Endokrinoloji (Dahiliye)

Endokrinoloji, hormonlar ve hormonal hastalıklarla uğraşan, ve bu hastalıkların ilaçla tedavisini gerçekleştiren bilim dalıdır. Hormon sistemi vücudumuzu doğumdan itibaren etkiler. Beyin ve böbrek üstü bezi gibi birbirinden yer olarak uzak, farklı organların ahenk içinde çalışmasını sağlar.

Solunum, kalp ve dolaşım, sindirim, boşaltım ve iskelet sistemleri kendi içlerinde çalışıp birbirlerini zaman zaman etkilerken, endokrin sistem tüm bu sistemlerin hücreleri arası iletişim ve etkileşimini; hızını, düzenini, metabolizmayı, büyüme ve gelişmeyi, cinsel gelişimi ve daha nice işlevi üstlenir. Bu işlevler çoğu kez çok yavaş işleyen mekanizmalarla birbirine bağlıdır.

Hormonlar salgı bezleri tarafından üretilip kan dolaşımına verilir. Etkileyeceği organ ve hücrelere kan yolu ile taşınır. Hormon üreten salgı bezleri şunlardır: Hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratioid, böbrek üstü bezleri ve üreme bezleri.

Bunlar dışında bazı organların içinde farklılaşmış hücre grupları da hormon üretebilir: Örneğin akciğerler, böbrekler, deri, kalp ve karaciğerde de bazı hormonlar üretilmektedir. Ayrıca pankreasta da sindirim enzimleri dışında insülin üreten bölgeler vardır.

Endokrin sistem organları olan iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonların azlığı fazlalığı ve bu bezlerin tümörleri endokrinolojinin konularıdır. Bunların yanında diyabet (şeker hastalığı), obezite (şişmanlık), beslenme ve diyet, kolesterol ve trigliserid (kan yağları) yüksekliği, ürik asit yüksekliği, metabolik sendrom, vitaminler (özellikle D vitamini) ve minerallerin metabolizması (özellikle kalsiyum) ve osteoporoz (kemik erimesi) gibi metabolizma hastalıkları endokrinolojinin alanına girmektedir.

Endokrin hastalıklar toplumda en sık görülen hastalıklardır ;

 • Şeker hastalığı (diabetes mellitus),
 • Tiroid bezi hastalıkları (guatr, hiper / hipotiroidi, tiroid kanseri),
 • Şişmanlık (obezite),
 • Metabolik sendrom,
 • Hipotalamus ve hipofiz hastalıkları (büyüme hormonu, prolaktin, ACTH ve kortizol, antidiüretik hormon hastalıkları),
 • Böbreküstü (adrenal) bezi hastalıkları (adrenal yetmezlik, cushing hastalığı, aldosteron hormon bozuklukları),
 • Metabolik kemik hastalıkları (osteoporoz, osteomalazi, paget hastalığı),
 • Hipertansiyon,
 • Kolesterol bozuklukları,
 • Hirşutizm (kıllanma),
 • Polikistik over sendromu,
 • Testis ve yumurtalık işlev bozuklukları (hipogonadizm, kısırlık, cinsel işlev bozuklukları, cinsel gelişim bozuklukları)

En sık endokrin hastalıklar ve bozukluklar nelerdir?

Diyabet
Diyabeti olan hastaların kanlarında çok fazla şeker vardır. Son çalışmalar kan şekeri kontrolünün diyabetin yol açabileceği ciddi problemleri önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu problemler gözler, böbrekler ve sinirlerle ilgilidir ve kan şekeri ayarı iyi olmayan hastalarda  körlüğe, böbrek yetersizliğine ,dialize veya gangrenlere  yol açabilirler.


Tiroid
Tiroid bozukluğu olan hastaların sıklıkla enerji seviyeleriyle ilgili problemleri vardır. Bunun yanında kas sertliği, duyu bozuklukları , kilo kontrolü ve sıcak veya soğuğa karşı toleransla ilgili problemleri de olabilir. Endokrinologlar tiroidin fazla veya az çalışmasından kaynaklanan tiroid hormonu fazlalığı (hipertiroidi) veya düşüklüğü (hipotiroidi) olan hastaları tedavi ederler. Hastaların hormon dengesini sağlamaya ya tiroid hormonu vererek ya da fazla hormonu bloke ederek yardımcı olurlar. Endokrinologlar ayrıca tiroid nodüllleri, tiroid kanseri ve büyümüş tiroid dokusunu (guatr) tedavi etmek için de eğitim alırlar. 

Kemik
Kemikleri yumuşatan erişkinde osteomalazi (çocuklukta Raşitizm) ve osteoporoz, kalsiyum dengesini bozan ve osteoporoz geliştiren paratiroid hastalıkları endokrinologların tanı koyup tedavi ettikleri kemik hastalıklarıdır. Osteoporoz iskeleti zayıflatan bir hastalıktır. Kemik dokuyu bazı hormonların koruyucu bazı hormonların bozucu etkisi vardır. Hormon seviyeleri anormal olduğunda, kemikler kalsiyum kaybedip zayıflayabilir. Kadınlarda menopoz ve erkeklerde testis fonksiyonlarının kaybı ve yaşlanma, sizi kemik kırıkları için riskli bir duruma getirebilir. 

Üreme/kısırlık
Dünyada yaklaşık her on çiftten biri çocuk sahibi olamamaktadır. Endokrin araştırmaları binlerce çiftin çocuk sahibi olmasına yardımcı olmuştur. İnfertiliteye sebep olabilecek hormon bozukluklarının tanısı ve tedavisi gerçekleştirilir. Üreme endokrinolojisinde tedavi edilen problemler, menopoz şikayetleri, adet düzensizlikleri, polikistik over sendromu (PKOS), premenstural sendrom ve impotansı (cinsel güçsüzlük) içerir. 

Obezite ve Fazla Kilo

Fazla kilolu ve obez hastalar, metabolik ve hormonal problemler nedeniyle araştırıp tedavi edilir. Obez kişilerde çok fazla vücut yağı var demektir. Tiroid, adrenal, over ve hipofiz bozuklukları obeziteye sebep olabilir. Obeziteyle ilişkili insülin direnci ve genetik problemler değerlendirilir ve tedavi edilir.

Hipofiz bezi

Hipofiz sıklıkla vücudun ana salgılayıcı bezi olarak isimlendirilir çünkü diğer salgı bezlerinin kontrolü ondadır. Hipofiz bazı önemli hormonları üretir. Hipofiz hormonlarının fazlalığı ya da azlığı, infertilite, menstural bozukluklar, büyüme bozuklukları( aşırı büyüme veya kısa boy), kortizon dengesizlikleri (şişmanlık veya zayıflık), prolaktin fazlalıklarına yol açabilir. Bu durumların önemli bir kısmı ilaçlarla kontrol edilebilir. Cerrahiye ihtiyaç duyan hastalar ise ilgili bölüme yönlendirilir.

Büyüme
Çocuklar ve yetişkinler yeterli büyüme hormonu olmamasından etkilenirler. Pediatrik endokrinologlar, kısa boy ve diğer büyüme bozukluklarına yol açan endokrin bozuklukları olan çocukları tedavi ederler. Büyüme hormonu eksikliği olan yetişkinler duygusal stres ve halsizlik yaşarlar. Bu kişiler için güvenli ve etkili büyüme hormonu  tedavisi mevcuttur. 

Hipertansiyon

Hipertansiyon, yüksek kan basıncı demektir ve kalp hastalığı için bir risk faktörüdür. İnsanların %10'undan fazlası, adrenal bezde sentezlenen bir hormon olan, aldosteronun fazlalığı nedeniyle yüksek kan basıncına sahiptir. Bu vakaların yaklaşık yarısının cerrahi ile çıkarılabilecek dokuları vardır. Metabolik sendrom veya nadir bir adrenal bozukluk olan feokromositoma da hormon dengesizliğine yol açarak hipertansiyona neden olabilir. Tüm bu durumlar başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. 

Guatr veya tiroid hastalığı, boy kısalığı, tüylenme, obezite, aşırı terleme, kemik erimesi, şeker hastalığı (diyabet) ve diğer hormon hastalıkları  tanı ve tedavisi  için endokrin uzmanına başvurunuz.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümümüzde; kas, eklem, kemik ve omurga hastalıkları, felç, yumuşak doku hastalıkları, sinir yaralanmaları, engellilik durumu gibi her yaşta insanı etkileyen, fonksiyon ve işgücü kaybına neden olan hastalıklara etkin tedavi uygulamak amacıyla hizmet vermekteyiz. Hastalarımızı en kısa sürede, sağlığına kavuşmuş olarak günlük ve profesyonel yaşamlarına döndürmek öncelikli hedefimizdir.
Doğru teşhis, etkin tedavi için hastalarımıza en gelişmiş teknolojiye dayalı tanı, tıbbi inceleme ve görüntüleme olanakları  (kas-iskelet sistemini ilgilendiren düz röntgen grafileri, ultrason ile görüntüleme, bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), kemik yoğunluğu ölçümü , vb.) sunmaktayız.

Uzman doktorlarımız ve deneyimli fizyoterapistlerimiz ile hizmet verdiğimiz bölümümüzde, ileri teknolojik yöntemler uygulamaktayız.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümümüzde;

 • Fizik Tedavi ve Elektroterapi cihazları
 • Lazer cihazları
 • Bel ve boyun çekme cihazları TRAKSİYON CİHAZI
 • Rehabilitasyon ve egzersiz üniteleri bulunmakta,

Romatizmal, Ortopedik, Nörolojik, Pediatrik, Sportif Rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır.

Ayrıca Ozon treapi, Kinesiotoping (Bantlama) ve PRP (Kök Hücre) uygulamalarıda yapılmaktadır.

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Bölümümüzde; sindirim sistemi (yemek borusu, mide, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar) ve karaciğer hastalıkları (hepatit B, hepatit C, yağlı karaciğer, otoimmun hepatitler, alkole bağlı karaciğer hastalıkları, karaciğer sirozus) ile ilgili konularda hizmet vermekteyiz.

Gastroenteroloji Bölümümüze bağlı Endoskopi Ünitesi'nde ise sindirim sisteminin incelenmesine yönelik;

•         Üst Gastrointestinal sistem Endoskopisi (özofagogastroduodenoskopi)
•         Alt Gastrointestinal sistem Endoskopisi (fleksible rektosigmoidoskopi ve kolonoskopi) gibi tanısal ve tedaviye yönelik işlemler yapılmaktadır.

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümümüzde, en son teknolojik yenilikleri içeren uygulamalar ve konusunda uzman, deneyimli kadro ile  hizmet vermekteyiz.
Bölümümüz; geniş kapsam ilgi alanı sebebiyle birçok disiplin ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Uzman kadro ve gelişmiş alt yapısı sayesinde her biri ayrı uzmanlık gerektiren çeşitli alt branşlarda da hizmet vermektedir.
Hastanemiz bünyesindeki ileri teknolojik ve modern laboratuvarlar, Radyoloji ünitesi, operasyon öncesi tanı ve ileri tetkik çalışmaları ile operasyon sonrası kontrol ve takip işlemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.
Her türlü yumuşak doku travması, apandisit, safra kesesi, mide ve barsakların iltihabi hastalıkları gibi sorunlarınız için hekimlerimiz görev başındadır. Mide bağırsak hastalıkları ülser, reflü vb. için endoskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmaktadır.
 
Klasik cerrahi yöntem ve tedavilerinin yanı sıra, Genel Cerrahi alanında son yılların en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan; “Laparoskopik (kapalı) cerrahi”yi, hastanemizde başta safra kesesi taşı ameliyatları olmak üzere, mide fıtığı ve ona bağlı reflü hastalığı, apandisit ve kasık fıtığı hastalıklarının mide küçültme tedavisinde başarıyla uygulamaktayız. ( Obezite Cerrahisi ) (Mide Küçültme, obezite cerrahisi)
 
Genel Cerrahi Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Endoskopi, Kolonoskopi, Polipektomi
 • Akut ve kronik pankreatitler
 • Ameliyat sonrası oluşan fıtıklar
 • Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroit, anal fissür-fistül)
 • Barsak tıkanmaları, kolon-rektum tümörleri ve iltihabi hastalıkları
 • Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları
 • Dalak hastalıkları
 • İnce barsak hastalıkları
 • Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri ve kistleri
 • Karın duvarı ve kasık fıtıkları
 • Meme kanseri ve memenin iyi huylu tümörleri
 • Mide kanseri
 • Pankreas kist ve tümörleri
 • Safra kesesi ve yollarındaki taş ve tümörler
 • Tıkanma sarılıkları
 • Tiroit bezi hastalıkları (Guatr, Hipertiroidi)
 • Travmalar ve acil cerrahi (apandisit vb.)
 • Biyopsiler
 • Yanık tedavisi ve cerrahisi
 • Pilonidal Sinüs (Kıl dönmesi)
 • Bazı diğer cerrahi müdahaleler (sünnet, tırnak batması, yağ bezeleri vb.)
 • İleri loporoskopik ameliyatları (Kapalı yöntemle mide küçültme, kapalı kalın barsak kanseri reflü cerrahisi, kasık fıtığı Apendisit Splenektomi vb )
Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde; tüm akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik hizmet vermekteyiz. Hastanemizde, akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesine yönelik solunum fonksiyon testleri, ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) ve alerjik hastalıkların tanısında büyük önem taşıyan cilt alerji testlerini (solunum ve gıda alerjenleri) ileri teknoloji cihazlarımız ile yapmaktayız.

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Astım
 • KOAH
 • Akciğer kanseri
 • Akut Bronşit
 • Solunum yetmezlikleri
 • Plevral hastalıklar
 • Tüberküloz
 • Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları
 • Pnömoni
 • Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları

Bölümümüzdeki bazı uygularımız;

 • Bronkoskopi
 • Solunum fonksiyon testi
 • Cilt alerji testi Deri Prich Testi
 • Akciğer tomografisi
Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları Bölümümüzde, göz ile ilgili tıbbi ve cerrahi tüm tedavileri, alanında uzman doktorumuz ile ileri muayene ve tetkik cihazları kullanarak gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımıza en gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini sunmaktayız.

Göz Hastalıkları Bölümümüzün hizmet alanları:

Teşhis ve Tedaviler:

-       Katarakt

-       Göz Tansiyonu (Glokom)

-       Diyabetik Göz

-       Sarı Nokta Hastalığı

-       Astigmat

-       Miyop-Hipermetroi

-       Göz Tembelliği

-       Şaşılık

-       Göz Alerjisi

-       DCR (Gözyaşı kanalı tıkanıklığı)

Uygulamalar:

-     Glokom’un Lazerle ve Cerrahi Tedavisi

-      Şaşılık Tedavisi

-      Fakoemülsifikasyon (Katarakt Cerrahisi)

-       FFA (Göz Anjiyografisi)

-       Oküloplasti (Göz çevresi estetiği)

-       Lazer DCR Tedavisi

-       Bilgisayarlı Görme Alanı

-           Endoskopik Gözyaşı Kanal Ameliyatı

-           Kirpik Batmalarında Lazer ve Cerrahi Tedavi

-           Diabetik Retinopeti Argonlazer Tedavisi

-           Katarakt Sonrası Gelişen Arka Kapsül Keşiflemesinde Yaglazer Tedavisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüzde; alanında uzman bir ekip ve ileri teknolojik altyapı ile uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz.

Amacımız; hastalıklar henüz ortaya çıkmadan, erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamalarını kullanarak, düzenli tarama testleri ve rutin yıllık kontrollerle kadınlarımıza hayatın her evresinde kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunmaktır.

Koruyucu hekimlik uygulamalarının yanı sıra ergen dönemden menopoza kadar, kadınlarımızın her yaş döneminde karşılaşabileceği sorunlara deneyimli uzman kadromuz ile en etkin tedavinin sağlanmasını amaçlamaktayız.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

Kadın Hastalıkları

* Menstruel (Adet Düzeni) Bozukluklar, şiddetli ve kronik kasık ağrıları

* Tümör, Myom ve Kistler

* İltihabi hastalıklar

* Ürojinekolojik şikayetler (idrar kaçırma, sık idrara çıkma vb.)

* Menopoz ve Osteoporoz

* Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

* Pap Smear, mamogrofi ve diğer erken tanı testleri

* Aile planlaması ve danışmanlık

* İnfertite (Bebek sahibi olma isteği) tanı ve tedavisi

* Aşılama

 

 

 

Doğum

* Gebelik dönemi kontrol ve ultrasonografik incelemeler

* Gebelik dönemi tanıya yönelik testler;

* İkili-üçlü test

* Şeker tarama testi

* Ense kalınlığı ölçümü

* Çoğul gebelikler

* Gebelik öncesi çiftlere danışmanlık

* Normal ve sezaryen doğum

* Doğum sonrası bakım ve destek hizmetleri

* Gebelik sonlandırılması, Küretaj

* Dış Gebelik

* Yüksek Riskli Gebelikler (Maternal Fetal Tıp)

Kalp ve Damar Hastalıkları

Bölümümüzde kalp ve damar cerrahisi ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu hastalıklara koroner damar hastalıkları (bypass), kalp kapağı hastalıkları, damar hastalıkları (damar tıkanıklıkları, damar genişlemeleri, varis) ve doğumsal kalp hastalıkları (kalp delikleri, yanlış damar gelişmeleri) dahildir.

Her çeşit kalp ve damar cerrahisi ameliyatının başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu ünitede hastalar yatak başı monitörlerinden sürekli olarak takip edilmekte, sağlık durumlarındaki ani değişikliklere anında müdahale edebilecek uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Nöroloji

Nöroloji Bölümümüzde; beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını incelemekte, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamaları yapmaktayız.

Nöroloji kliniğimiz; tüm beyin ve sinir sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi amaçlı olarak poliklinik, acil servis ve yoğun bakım üniteleriyle hizmet vermektedir. Tanı ve kısa süreli tedavi hizmetleri yanı sıra multidisipliner bir anlayışla kronik nörolojik hastalıkların uzun süreli tedavi ve takibi de hastanemizce gerçekleştirilmektedir

Nöroloji bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Baş-yüz ağrısı sendromları ve migren
 • Baş dönmesi ve denge bozukluğu sendromları
 • Bilinç kaybı (bayılma) atakları ve epilepsi
 • Beyin damar hastalıkları
 • Alzheimer hastalığı ve diğer demans (bunama) sendromları
 • Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları
 • Kronik Ağrı sendromları
 • Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar
 • Motor nöron hastalığı ve diğer dejeneratif hastalıklar
 • Kas hastalıkları
 • Periferik sinir sistemi hastalıkları
 • Dahili hastalıklara ikincil sinir sistemi tutulumları 

Bölümümüzdeki bazı uygulamalar; 

 • Manyetik Rezonans (MR)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümümüzde, deneyimli uzmanlardan oluşan ekibimiz ve ileri teknolojik altyapımız ile uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz.

Bölümümüz; kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarını dünya standartlarında teşhis ve tedavi etme anlayışı ile hizmet sunmaktadır. Erken tanı yöntemlerinden poliklinik hizmetlerine, koroner yoğun bakım ünitesinden kalp kateterizasyonuna kadar her türlü kalp sorununu güncel yöntemler kullanarak tedavi ve anjiyografiğe etmekteyiz.

Kardiyoloji Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 •   Kalp krizi
 •   Koroner arter hastalığı
 •   Kalp yetmezliği
 •   Kalp ritim ve ileti bozuklukları
 •   Kalp kapağı hastalıkları
 •   Periferik damar hastalıkları
 •   Aort damar hastalıkları
 •   Hipertansiyon
 •   Hiperkolesterolemi
 •   Doğumsal kalp hastalıkları 

Bölümümüzdeki uygulamalarımız;

 • Kardiyak Check-up Ünitesi
 • Ekokardiyografi (EKO) (TEE)
 • Efor Testi Laboratuvarı
 • Holter Laboratuvarı ve EKG (Tansiyon ve Ritim Holter)
 • Kalp Kateterizasyonu
 • Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
 • Balon anjiyoplasti stent
 • İlaç salınımlı stentler
 • Tamamen eriyen stentler
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
 • Bacak atar damarlarına balon ve stent
 • Karın ve göğüs aort damarlarındaki balonlaşmaya ameliyatsız müdahale (EVAR-TEVAR)
 • Kardiyak pacemaker (Kalp Pili)
Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüzde; kas ve iskelet sisteminde gelişen hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiriyoruz. Modern tedavi yöntemlerini kullanarak hastalarımızı mümkün olan en kısa sürede sağlıklı olarak günlük yaşamlarına döndürmeyi amaçlıyoruz.

Bölümümüzde, protez uygulamaları,artroskopi, kırık ve çıkıklar, enfeksiyonlar, bel kaymaları ve dejeneratif omurga problemleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümlerimiz ile işbirliği içinde tedavi edilmektedir. Travma durumlarında acil bölümümüz  hastalarımıza en hızlı şekilde müdahale edebilecek ekipmanlar ile donatılmıştır.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Kırıklar ve çıkıklar
 • Adale, tendon ve bağ yırtıkları
 •  Spor yaralanmaları
 • Yürümede bozukluklar ve doğumsal şekil bozuklukları
 • Doğuştan kalça çıkığı
 • Çarpık ayak
 • Düztabanlık
 • Çarpık bacak
 • Spastik şekil bozuklukları
 • Çocuk felcine bağlı şekil bozuklukları
 • Kireçlenmeler (kalça ve diz total protezleri)
 • Kemik erimesi (osteoporoz) ve buna bağlı olarak meydana gelen kırıklar
 • Omurga (boyun, sırt, bel) rahatsızlıkları, şekil bozuklukları ve yaralanmaları
 • Romatizmal hastalıklar ve buna bağlı şekil bozukluklarının cerrahi tedavisi

Bölümümüzde Artroskopi ve Protez cerrahisi uygulanabilmektedir.

Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz Bölümümüzde; kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının teşhis ve tedavisini gerçekleştirmekteyiz.

Gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı bölümümüzde; endoskopik ve mikroskobik işlemler ile duyma ve denge sistemi hastalıklarının muayene, tetkik ve tedavisini yapılmaktadır. Bölümümüzde burun içi eğriliği (deviasyon), bademcik, geniz eti, endoskopik sinüzit ameliyatı gibi standart cerrahilerin yanı sıra ileri endoskopik ameliyatlar, kulak zarı tamiri, işitme kayıpları, otoskleroz (kulak kemikçikleri arasında kireçlenme) ve kulak iltahaplarına yönelik ameliyatlar, ses hastalarına yönelik cerrahi müdahaleler ve fonksiyonel ve estetik burun ameliyatları en güncel teknikler kullanılarak başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Hastalarımızın; acil, poliklinik ve yatarak tedavileri deneyimli uzman kadromuz ile güncel teşhis ve tedavi yöntemleri kullanarak en etkin şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kulak Burun Boğaz Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar; 

Kulak Hastalıkları

  *   Kulak Hastalıkları ve İşitme Bozuklukları

  *   Kulak enfeksiyonları

  *   İşitme kayıpları

  *   Denge hastalıkları

  *   Baş dönmesi

  *   Çınlama

 

Burun Hastalıkları

  *   Kronik sinüzit

  *   Burun alerjileri

  *   Koku alma bozuklukları

  *   Burun kanamaları

  *   Burun tıkanıklığı ve burnun dış görünümü ile ilgili problemler

  *   Burun polipleri

  *   Gözyaşı bezi tıkanıklıkları gibi hastalıkları

 

Boğaz Hastalıkları

  *   Geniz eti ve bademcikle ilgili problemler (sık enfeksiyon ve aşırı büyüklük, vb.)

  *   Horlamaya ve uykuda nefes durmasına sebep olan yumuşak damak ve küçük dildeki sarkmalar

  *   Ses teli hastalıkları (enfeksiyon, polip, nodül, vb.)

  *   Larengofarengeal reflü (mide asidinin yukarı kaçması nedeniyle boğaz yapılarında oluşturduğu  bozukluklar)

  *   Dudak, dil ve ağız içerisindeki kitleler

  *   Tükürük bezi enfeksiyonları, taşları ve kitleleri

  *   Yutma problemleri

  *   Baş ve boyun bölgesindeki enfeksiyonlar, kitleler ve tümörlerin tedavisi

  *   Çene eklemi hastalıkları

  *   Yüz ve çene kemiklerinin kırıklarının tedavisi

 

Çocuklarda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

  *   Nefes almada güçlük

  *   Orta kulak enfeksiyonları

  *   Bademcik ve geniz eti hastalıkları

  *   Alerji ve sinüs hastalıkları

Laboratuvar

Hastanemiz laboratuvarı, size en doğru ve en güvenilir test sonuçları vermek için bu alandaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, en modern sistem ve yöntemleri kullanarak, tam otomatik biyokimya ve hormon analizörleri ile çalışmaktadır. Günümüz şartlarında zamanın sizler için önemi göz önünde bulundurularak, tahlil sonuçlarınız sizlere üç saat içinde ulaştırılmaktadır. Tüm laboratuvar testleriniz uzman hekimlerimiz kontrolünde, biyolog , laboratuvar , tekniker ve laboratuvar teknisyenleri eşliğinde çalışılmaktadır.

Laboratuvarımız işletim sistemi (L.İ.S.) ve hastane işletim sistemi (H.İ.S.) arasındaki gelişmiş bilgisayar ağı sayesinde tüm işlemleriniz bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Bu sayede maksimum kontrol ve hız sağlanarak, en güvenilir sonuçlara minimum hata payı ile ulaşılmaktadır.

Materyal (kan, idrar, v.b. örnekler) alımında ve testlerin analizi süresince tek kullanımlık malzemeler kullanılarak, kontaminasyon riskini ortadan kaldırılmaktadır.

Kalite kontrolü, klinik laboratuvarcılık alanında doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır. Bu sebeple laboratuvarımızda günde iki kez her parametre için mutlaka internal (iç) kalite kontrolü yapılmakta ve verilerimizin doğruluğu test edilmektedir. Dünyanın en geniş katılımlı programlarından biri olan EQAS VE KBUD’un eksternal(dış) kalite kontrol programlarına da katılım sağlanarak verilerimizin doğruluğu ayrıca değerlendirilmektedir. 

Laboratuvarlarımızda çalışılan testlerden bazıları;

 • Kolesterol,trigliserid,HDL, LDL lipit panelleri
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
 • Kan şeker ölçümü
 • Glikoz tolerans testleri
 • Hemoglobin A1C
 • Tiroit hormonları
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Tam idrar
 • Koagülasyon
 • Kan gazları
 • Üreme hormonları
 • HIV
 • Hormon ve tümör belirteçleri
 • Sifiliz (frengi)
 • Torch testleri
 • Hepatit testleri
 • Kardiyak markerları

 

Dermatoloji Uygulama Ünitesi

SAĞLIKLI,  TAZE VE PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN MEDİNOVA DERMATOLOJİ  VE UYGULAMA MERKEZİNE BEKLİYORUZ

                Dermatoloji;  doğumdan itibaren her yaşta ortaya çıkabilen tüm deri, saç ve tırnak hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Bölümümüzde tüm deri hastalıklarının tanısı ve tedavisi, üstün nitelikli bir ekiple modern teknolojik yötemler ve cihazlar kullanılarak ayaktan veya gerektiği durumlarda yatarak yapılmaktadır.

 

Dermatoloji bölümünda verilen hizmetler:

 • Poliklinik muayenesi
 • Kriyoterapi
 • Dermatoskopi (Benlerin incelenmesi)
 • Mantar testi
 • Yama (patch) testi

 

"Deri hastalıkları konusundaki tüm sorunlarınız için buradayız."  

 

                Kozmetik dermatoloji bölümümüzde tecrübeli kadromuz çağımızın en modern tekniklerini kullanarak hizmet vermektedir. Deri sağlığının korunması için öneriler, lazer epilasyon, kırışıklık, sivilce izleri, karın çatlakları, güneş ve doğum sonrası oluşan lekeler  ve  saç dökülmesi tedavileri yapılmaktadır.

 

Kozmetik Dermatoloji bölümünda verilen hizmetler:

 • Lazer epilasyon (Alexandrite ve Nd-YAG lazer sistemleri)
 • Botulinum toksin (Botoks) yüz uygulamaları
 • Aşırı terleme sorununda Botulinum toksin (Botoks) uygulaması
 • Yüz, boyun, dekolte bölgesinde cilt gençleştirme için lazer uygulaması
 • Kılcal damarların (telenjiektaziler) lazer ile tedavisi
 • Kimyasal soyma (kimyasal peeling)
 • PRP
 • Mezoterapi
 • Somon DNA aşısı
 • Gençlik aşısı
 • Kök hücre tedavisi
 • Saç dökülmesi tedavileri (PRP, mezoterapi)
 • Dermapen (dermaroller, gençlik kalemi)
 • Leke tedavileri
 • Dolgu uygulamaları (dudak, yüz, el)

 

"Cildinizin sağlığını ve ışıltısını beraber koruyalım."

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür ve "şekillendirmek", "bir kalıba uydurmak" anlamlarına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden yapmak" anlamına gelir. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; tüm vücut yüzeyinde oluşan her türlü cerrahi problemle ilgilenir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Plastik Cerrahide kullanılan cerrahi yöntemlerin çoğu, bir travma ya da kanserli dokunun çıkarılması ile oluşan doku eksikliklerinin onarımı ile ilgilidir. Bu onarımlar ise genellikle hastanın kendi dokuları kullanılarak yapılır. Nadiren de kendi dokuları ile birlikte birtakım suni maddeler kullanılır.

Estetik (veya kozmetik) cerrahi vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Plastik Cerrahi sadece fiziksel görünüşü düzeltmeyi değil, ayrıca fonksiyonları da eski haline getirmeye çalışır. Bu bir burun deformitesi, memelerin aşırı büyüklüğü veya küçüklüğü, yüzdeki yaşlılık çizgilerinin giderilmesi, gözaltı torbalarının ortadan kaldırılması veya fazla yağların alınması ya da karındaki aşırı sarkmanın giderilmesi şeklindeki bir cerrahi girişim olabilir.

Plastik Cerrahi bölümümüzdeki uygulamalarımız;

 • Estetik Cerrahi
 • Meme büyütme
 • Meme küçültme
 • Meme dikleştirme
 • Yüz germe, yenileştirme
 • Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti)
 • Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi (Rinoplasti, septorinoplasti)
 • Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerin düzeltilmesi
 • Çene büyütme ve küçültme (Mentoplasti)
 • Deride skar (yara izi) ve diğer estetik problemlerin giderilmesi
 • Deri altı fazla yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (liposuction- lipektomi)
 • Karın germe (Abdominoplasti)
 • Botoks ve dolgu malzemeleri uygulaması
 • Uyluk germe

Rekonstrüktif Cerrahi bölümümüzdeki uygulamalarımız;

 • Yarık dudak-damak
 • Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozuklukları
 • Deri ve yumuşak doku tümörleri
 • Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar
 • Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları
 • Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi )
 • Baş-boyun tümörleri ve bunların defektlerinin onarımları
 • Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu
 • Jinekomasti (Erkekte büyük meme)
 • Genital organların doğumsal anomalileri (Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi vb)
 • El Cerrahisi (Yapışık parmak gibi doğumsal anomaliler, travmalar, tümörler, kopan organların replantasyonu vb.)
 • Periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler)
 • Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar
 • Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle deri ve derialtında oluşan yaralar,Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları vb.)
Radyoloji

Radyoloji Bölümümüzde; ileri teknolojiye sahip radyolojik cihazlarımız ve alanında tecrübeli uzman doktorlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Hasta ve doktorların hızlı ve efektif olarak tüm taleplerini karşılayabilecek donanıma sahip bölümümüzde, diagnostik (tanısal) ve girişimsel radyolojik işlemler yapmaktayız.

Tıbbi görüntüleme arşiv ve iletişim sistemimiz PACS sayesinde, hekimlerimiz tetkik ile ilgili görüntülere hastanenin her yerinden hızla ulaşılabilmektedir. Hastanemizde kullanılan bu altyapı; röntgen, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) ve Mamografi çekimlerinin uzman radyologlarımız ve ilgili klinisyenler tarafından çok daha kısa sürede görüntülenip, değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Radyoloji bölümümüzdeki bazı uygulamalar;

 • Dijital Radyografi
 • Mamografi
 • Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi
 • Spiral Bilgisayarlı Tomografi
 • Dijital Anjiyografi
 • Manyetik Rezonans (MR)
Üroloji

Genel Üroloji, Laparoskopik ve Endoskopik girişimler

Laparoksopik (Kapalı) veya Açık Ürolojik Kanser Cerrahisi

 • Prostat, mesane, böbrek, böbreküstü bezi ve testis kanserinde radikal  ameliyatlar

Böbrek, üreter, mesane taşlarının endoskopik (kapalı) yöntemlerle tedavisi

Androloji

 • Erkek Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi, penilprotez konulması
 • Penil eğrilik tedavisi
 • Varikosel tedavisi

Kadın Ürolojisi

 • İdrar kaçırma tedavisi (TOT, TVT)
 • Veziko-vaginal fistül cerrahisi
 • Mesane sarkması operasyonu
 • Aşırı aktif mesanede BOTOX uygulaması

Çocuk Ürolojisi

 • Böbrek, üreter ve mesane taşlarının Endoskopik tedavisi
 • İnmemiş testis, Laparoskopik cerrahisi
 • Üreteropelvik darlık, Laparoskopik cerrahisi

Prostat

 • Prostat kanseri
 • Laparoskopik veya açık radikal prostatektomi
 • İyi huylu prostat Büyümesi
 • TUR-P
 • Lazer tedavisi
 • Prostat iltihabı
 • Prostat Biyopsisi

Mesane

 • Mesane Kanseri
 • TUR – B
 • Laparoskopik veya açık radikal sistektomi
 • Barsaktan yapay mesane, ürinerdiversiyon
 • Mesane sarkması ameliyatları
 • İdrar kaçırma
 • Askı ameliyatları (TOT, TVT)
 • Veziko-vaginal fistül cerrahisi
 • Transvaginal, transabdomial fistül eksizyonu
 • Nörojen mesane
 • Aşırı aktif mesane
 • BOTOX uygulanması

Böbrek - Üreter

 • Böbrek Kanseri
 • Laparoskopik radikal nefrektomi
 • Laparoskopikparsiyelnefrektomi (Sadece kitlenin alınması)
 • Böbrek – Üreter Taşları
 • Kapalı böbrek taşı ameliyatı, Perkütannefrolitotomi
 • Retrogradintrarenal taş cerrahisi
 • Üreteroskopik taş tedavisi
 • Laparoskopiknefropyelolitotomi
 • Laparoskopiküreterolitotomi
 • Böbrek Kistleri
 • Laparoskopik kist eksizyonu
 • Üreteropelvik Darlık
 • Laparoskopikpyeloplasti

 

 

 

Böbreküstü bezi tümörleri (Adrenal bez)

 • Laparoskopikadrenalektomi

Testis

 • Testis kanseri
 • Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
 • Varikosel

Penis

 • Erkek Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi
 • Tek veya çok parçalı Penilprotezimplantasyonu
 • Penis eğrilik tedavisi