E-Hizmetler

Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi, çevre sağlıklı organları koruyarak kompleks tümör volümlerine yüksek doz verilmesine olanak tanımış ve böylece modern radyoterapide yeni bir çağın başlangıcının habercisi olmuştur.  B...