E-Hizmetler

Ekokardiyografi ve ekokardiyografi yöntemleri

1800’lü yıllarda yarasalardan yola çıkarak ses dalgalarının özelliklerinin incelenmesi ile ilk defa ultrasonun temelleri atılmıştır. 1880 yılında Currie’lerin piezoelektriği keşfiyle yüksek frekanslarda sesin elde edilmesi...